ПСИХОСОМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІСТУ ОЗДОРОВЧОЇ ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ: БАЗОВІ ДЕФІНІЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті висвітлюється тема психосоматичного підходу до характеристики змісту оздоровчої психотехнології та її базові дефініції. Оздоровча психотехнологія це комплекс психотехнік, спрямованих на забезпечення відновлення та збереження повноцінного функціонування організму. В статье освещается тема психосоматического подхода к характеристике содержания оздоровительной психотехнологии и ее базовые дефиниции. Оздоровительная психотехнология это комплекс психотехник, направленных на обеспечение восстановления и сохранения полноценного функционирования организма. The article highlights the topic of the psychosomatic approach to the characterization of the content of health-improving psychotechnology and its basic definitions. Recreational psychotechnology is a set of psychotechniques aimed at to ensure the restoration and preservation of the body's full-fledged functioning body.
Опис
Ключові слова
психосоматичний підхід, оздоровча психотехнологія, базові дефініції, психосоматический подход, оздоровительная психотехнология, базовые дефиниции, psychosomatic approach, wellness psychotechnology, basic definitions
Цитування
Хомуленко Т. Б. Психосоматичний підхід до характеристики змісту оздоровчої психотехнології: базові дефініції / Т. Б. Хомуленко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.)., Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 64–65.