Синтаксичні особливості драматургії Лао Ше

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто внесок Лао Ше в літературу, який полягає в неповторному синтаксичному стилі письменника, тому твори Лао Ше оригінальні й легкі для розуміння. У п’єсі «Чайна» Лао Ше використовує яскраві та різноманітні синтаксичні методи, щоб збагачити зміст твору та зробити сюжет ще цікавішим. В статье рассмотрен вклад Лао Шэ в литературу, который заключается в неповторимом синтаксическом стиле писателя, поэтому произведения Лао Шэ оригинальные и легкие для понимания. В пьесе «Чайная» Лао Шэ использует яркие и разнообразные синтаксические методы, чтобы обогатить содержание произведения и сделать сюжет еще более интересным. The article examines Lao She's contribution to literature, which lies in the writer's unique syntactic style, so Lao She's works are original and easy to understand. In the play Tea Room, Lao She uses vivid and varied syntactic techniques to enrich the content of the work and make the story even more interesting.
Опис
Ключові слова
китайська драматургія, синтаксичні особливості, Лао Ше, п’єси, студентські роботи, китайская драматургия, синтаксические особенности, Лао Шэ, пьесы, студенческие работы, сhinese drama, syntactic features, Lao She, plays, student work
Цитування
Коляда А. В. Синтаксичні особливості драматургії Лао Ше / А. В. Коляда // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 27–30.