Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/532
Title: МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРЕНУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ БАСКЕТБОЛІСТІВ У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ, ЩО СПРЯМОВАНЕ НА РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ
Other Titles: МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ, ЧТО НАПРАВЛЕНА НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
SIMULATION TRAINING LOAD PARAMETERS BASKETBALL PLAYERS IN THE PREPARATORY PERIOD, AIMED AT DEVELOPING GENERAL ENDURANCE
Authors: Піддубний, О. Г.
Цимбалюк, Ж. О.
Мусієнко, А. В.
Keywords: баскетболісти
загальна витривалість
підготовчий період
тренувальне навантаження
баскетболисты
общая выносливость
подготовительный период
тренировочная нагрузка
basketball
overall endurance
preparation period
training load
Issue Date: 12-May-2015
Publisher: ТОВ "ОВС"
Citation: Піддубний О. Г. Моделювання параметрів тренувального навантаження баскетболістів у підготовчому періоді, що спрямоване на розвиток загальної витривалості / О. Г. Піддубний, Ж. О. Цимбалюк, А. В. Мусієнко // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали XІ Міжнар. наук. конф. (м. Львів–Харків,12–15 трав. 2015 р.) / Львів. держ. ун-т фіз. культ., Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. ‒ Харків : ОВС, 2015. ‒ С. 76‒78.
Abstract: Параметри тренувального навантаження баскетболістів у підготовчому періоді, що спрямоване на розвиток загальної витривалості, модульовано на основі методика визначення індивідуальної інтенсивності навантаження з використанням комп'ютерної програми. Параметры тренировочной нагрузки баскетболистов в подготовительном периоде, что направлена на развитие общей выносливости, модулированны на основе методики определения индивидуальной интенсивности нагрузки с использованием компьютерной программы. Options basketball training load in the preparatory period, aimed at developing general endurance modulated based method of determining the individual intensity of the load using a computer program.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/532
Appears in Collections:Кафедра циклічних видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези Піддубний О. Г., Цимбалюк Ж. О., Мусієнко А. В..pdf66.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.