СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНІ ІГРОТЕКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті доведено, що соціальна інтеграція літніх людей залежить від їхньої соціальної активності, опанування сучасними інформаційними технологіями та електронними пристроями, збереження соціальних зв’язків між поколіннями, розширення напрямів діяльності сучасних суб’єктів надання соціальних послуг із підтримки інтелектуальної активності людей похилого віку. В статье доказано, что социальная интеграция пожилых людей зависит от их социальной активности, овладение ими современными информационными технологиями и электронными устройствами, сохранения социальных связей между поколениями, расширение направлений деятельности современных субъектов предоставления социальных услуг по поддержке интеллектуальной активности пожилых людей. The article proves that the social integration of the elderly depends on their social activity, mastery of modern information technologies and electronic devices, maintaining social ties between generations, expanding the activities of modern social services to support the intellectual activity of the elderly.
Опис
Ключові слова
соціальна інтеграція, соціальна активність, літні люди, ігротеки, социальная интеграция, социальная активность, пожилые люди, игротеки, social integration, social activity, elderly, game libraries
Цитування
Романова І. А. Соціальна інтеграція літніх людей через соціальні ігротеки / І. А. Романова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 17–18.