Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5305
Title: Досвід організації дистанційного навчання в Китаї
Other Titles: Опыт организации дистанционного обучения в Китае
Experience of distance learning arrangement in Сhina
Authors: Доценко, С.О.
Доценко, С. А.
Dotsenko, S.
Keywords: цифровізація освіти
COVID-19
дистанійне навчання
Китай
MOOC
онлайн-заняття
XuetangX
iCourse International
цифровизация образования
дистанционное обучение
онлайн-занятия
iCourse International
digitalisation in education
distance education learning
China
online classes
Issue Date: 2021
Publisher: Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти"
Citation: Доценко С. О. Досвід організації дистанційного навчання в Китаї / С. О. Доценко // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / Херсон. акад. неперервн. освіти ; [редкол.: В. В. Кузьменко (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : ХАНО, 2021. – Вип.47. – С. 26–34.
Abstract: У статті представлено досвід Китаю, визнаного одним із лідерів у сфері впровадження дистанційної освіти. Завданнями дослідження є висвітлення історії розвитку дистанційної освіти в Китаї, визначення особливостей та шляхів її ефективного впровадження. Методологічну основу становлять концептуальні положення порівняльної педагогіки, питання економічного розвитку в КНР, історичні аспекти розвитку китайської системи освіти, проблеми професійної підготовки вчителів у КНР, історія дистанційної освіти в Китаї. В статье представлен опыт Китая, признанного лидера в сфере внедрения дистанционного образования. Задачами исследования является освещение истории развития дистанционного образования в Китае, определение особенностей и путей его эффективного внедрения. Методологическую основу составляют концептуальные положения сравнительной педагогики, вопросы экономического развития в КНР, исторические аспекты развития китайской системы образования, проблемы профессиональной подготовки учителей в КНР, история дистанционного образования в Китае.The article deals with the experience of China, which is recognized as a leader in the field of distance learning implementation. The objectives of the study are to cover the history of distance education in China and to identify features and ways of its effective implementation. The methodological basis of the research is basic concepts of comparative pedagogy, issues of economic development in China, historical aspects of the Chinese education system development, problems of professional teacher development in China and the history of distance education in China.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5305
ISSN: 2616-5597
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологійItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.