Аналітичне читання. 精 心 阅 读 (китайська мова)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчально-методичному посібнику викладено тексти сучасних китайських авторів китайською мовою, пропонуються практичні завдання та вправи для аудиторної роботи, питання для обговорення, викладено методичні рекомендації щодо самостійної роботи. Посібник призначений для студентів факультетів іноземної філології та учнів середніх навчальних закладів, які вивчають китайську мову, викладачів китайської мови, а також для тих, хто самостійно вивчає китайську мову. В учебно-методическом пособии изложены тексты современных китайских авторов на китайском языке, предлагаются практические задания и упражнения для аудиторной работы, вопросы для обсуждения, изложены методические рекомендации по самостоятельной работе. Пособие предназначено для студентов факультетов иностранной филологии и учащихся средних учебных заведений, изучающих китайский язык, преподавателей китайского языка, а также для тех, кто самостоятельно изучает китайский язык. The textbook contains modern texts Chinese authors in Chinese, practical tasks and exercises for classroom work, questions for discussion, set out methodical recommendations on independent work. The manual is intended for students of faculties of foreign philology and students of secondary schools Chinese language schools, Chinese language teachers, and for those who are learning Chinese on their own.
Опис
Ключові слова
вивчення китайської мови, тексти для читання китайською мовою, самостійна робота студентів, изучение китайского языка, тексты для чтения на китайском языке, самостоятельная работа студентов, learning Chinese, texts for reading in Chinese, independent work of students
Цитування
Щербакова К. О. Аналітичне читання. 精 心 阅 读 (китайська мова) : навч.-метод. посіб. / К. О. Щербакова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 39 с.