Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5268
Назва: Стратегії викладання естетично спрямованих дисциплін за допомогою діджитал-інструментів: досвід університетів КНР
Інші назви: Стратегии преподавания эстетически направленных дисциплин с помощью диджитал-инструментов: опыт университетов КНР
Strategies for teaching aesthetically oriented disciplines with the help of digital tools: the experience of Chinese universities
Автори: Лю, Чжицян
Ключові слова: китайські університети
естетично спрямовані дисципліни
діджитал-інструменти
цифрові навички
онлайн-навчання
самостійне навчання
аспірантські роботи
китайские университеты
эстетически направленные дисциплины
диджитал-инструменты
цифровые навыки
онлайн-обучение
самостоятельное обучение
аспирантские работы
сhinese universities
aesthetically oriented disciplines
digital tools
digital skills
online learning
independent learning
postgraduate work
Дата публікації: 19-бер-2021
Видавництво: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Лю Чжицян. Стратегії викладання естетично спрямованих дисциплін за допомогою діджитал-інструментів: досвід університетів КНР / Чжицян Лю // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 90–92.
Короткий огляд (реферат): У статті зазначено, що з початку ХХІ ст. китайські університети розпочали реформи онлайн-освіти, щоб сформувати відкриту освітню мережу, засновану на інформаційних та мережевих технологіях. Практика 2020 року продемонструвала, що ці стратегії є цілком виправданими і для дисциплін естетичного спрямування, як-то хореографія, музика, вокал, живопис. В статье указано, что с начала XXI века китайские университеты начали реформы онлайн-образования, чтобы сформировать открытую образовательную сеть, основанную на информационных и сетевых технологиях. Практика 2020 года продемонстрировала, что эти стратегии вполне оправданы и для дисциплин эстетического направления, таких как хореография, музыка, вокал, живопись. The article states. that from the beginning of the XXI century. Chinese universities have launched online education reforms to form an open educational network based on information and networking technologies. The practice of 2020 has shown that these strategies are quite justified for disciplines of aesthetic orientation, such as choreography, music, vocals, painting.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5268
Розташовується у зібраннях:Кафедра початкової і професійної освітиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.