Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5265
Title: ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Other Titles: ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
PREVENTION OF BULLYING AMONG ADOLESCENTS IN GENERAL INSTITUTIONS SECONDARY EDUCATION
Authors: Куряча, С. В.
Kuriacha, S.
Keywords: підлітки
булінг
профілактика
магістерські роботи
подростки
буллинг
профилактика
магистерские работы
teenagers
bullying
prevention
master's work
Issue Date: 22-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Куряча С. В. Профілактика булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / С. В. Куряча // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 60–61.
Abstract: В статті розроблено комплексну програму соціально-педагогічної діяльності з профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти, якою передбачено такі форми та методи роботи як: анкетування учнів «Булінг та його прояви в підлітковому віці»; тренінг поведінки для учнів, бесіди, що спрямовано на формування здорового способу життя учнів, обізнаності учнів з питань неприпустимості булінгу у підлітковому середовищі. В статье разработана комплексная программа социально-педагогической деятельности по профилактике буллинга среди подростков в учреждениях общего среднего образования, предусматривающей такие формы и методы работы как: анкетирование учащихся «буллинг и его проявления в подростковом возрасте»; тренинг поведения для учащихся, беседы, направлено на формирование здорового образа жизни учащихся, осведомленности учеников по вопросам недопустимости буллинга в подростковой среде. The article developed a comprehensive program of socio-pedagogical activities for prevention bullying among adolescents in general secondary education institutions, which provides for such forms and methods of work as: surveying students "Bullying and its manifestations in adolescence"; behavior training for students, conversations aimed at forming a healthy lifestyle of students, students' awareness of the inadmissibility of bullying in adolescence.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5265
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Куряча С.В. ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ.pdf559.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.