АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ В УМОВАХ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто, що соціальний працівник як важливий суб’єкт діяльності з соціальної реабілітації дітей-сиріт в умовах прийомної сім’ї, є посередником між прийомною родиною та державою. Він налагоджує співпрацю з багатьма службами, що захищають дітей та їх права, для забезпечення їм нормальних умов існування важливими завданнями, які постають перед соціальними працівниками з питань соціальної реабілітації. В статье рассмотрено, что социальный работник как важный субъект деятельности по социальной реабилитации детей-сирот в условиях приемной семьи, является посредником между приемной семьей и государством. Он налаживает сотрудничество со многими службами, защищающие детей и их права, для обеспечения им нормальных условий существования важными задачами, которые стоят перед социальными работниками по вопросам социальной реабилитации. The article considers that a social worker, as an important subject of social rehabilitation of orphans in a foster family, is a mediator between the foster family and the state. It works with many services that protect children and their rights to ensure their normal living conditions important tasks facing social workers on social rehabilitation.
Опис
Ключові слова
діти-сиріти, соціальні працівники, соціальний захист, магістерські роботи, дети-сироты, социальные работники, социальная защита, магистерские работы, orphans, social workers, the social protection, master's work
Цитування
Пластун Т. І. Актуальність підготовки майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей-сиріт в умовах прийомної сім’ї / Т. І. Пластун // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 64–65.