Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5260
Title: АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ В УМОВАХ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї
Other Titles: АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ К СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ В УСЛОВИЯХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ
ACTUALITY OF TRAINING OF FUTURE SOCIAL WORKERS FOR OF SOCIAL REHABILITATION OF ORPHAN CHILDREN IN THE CONDITIONS OF A FOSTER FAMILY
Authors: Пластун, Т. І.
Пластун, Т. И.
Plastun, T.
Keywords: діти-сиріти
соціальні працівники
соціальний захист
магістерські роботи
дети-сироты
социальные работники
социальная защита
магистерские работы
orphans
social workers
the social protection
master's work
Issue Date: 22-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Пластун Т. І. Актуальність підготовки майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей-сиріт в умовах прийомної сім’ї / Т. І. Пластун // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 64–65.
Abstract: В статті розглянуто, що соціальний працівник як важливий суб’єкт діяльності з соціальної реабілітації дітей-сиріт в умовах прийомної сім’ї, є посередником між прийомною родиною та державою. Він налагоджує співпрацю з багатьма службами, що захищають дітей та їх права, для забезпечення їм нормальних умов існування важливими завданнями, які постають перед соціальними працівниками з питань соціальної реабілітації. В статье рассмотрено, что социальный работник как важный субъект деятельности по социальной реабилитации детей-сирот в условиях приемной семьи, является посредником между приемной семьей и государством. Он налаживает сотрудничество со многими службами, защищающие детей и их права, для обеспечения им нормальных условий существования важными задачами, которые стоят перед социальными работниками по вопросам социальной реабилитации. The article considers that a social worker, as an important subject of social rehabilitation of orphans in a foster family, is a mediator between the foster family and the state. It works with many services that protect children and their rights to ensure their normal living conditions important tasks facing social workers on social rehabilitation.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5260
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пластун Т.І. АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ.pdf558.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.