ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ БАСКЕТБОЛІСТІВ, ЩО СПРЯМОВАНА НА РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-04-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во «НТМТ»
Анотація
Представлена методика визначення індивідуальної інтенсивності навантаження баскетболістів на заняттях, спрямованих на розвиток загальної витривалості. Методика забезпечена комп'ютерною програмою. Контроль навантаження максимально простий, не вимагає застосування лабораторних вимірювань і аналізів. Представленная методика определения индивидуальной интенсивности нагрузки баскетболистов на занятиях, направленных на развитие общей выносливости. Методика обеспечена компьютерной программой. Контроль нагрузки максимально прост, не требует применения лабораторных измерений и анализов. Abstract. The presented method of determining the individual intensity of the load in basketball lessons aimed at developing general endurance. The method provided a computer program. Control stress as simple, does not require the use of laboratory measurements and analyzes.
Опис
Ключові слова
методика, інтенсивність навантаження, загальна витривалість, показники, тренувальне навантаження, студентські роботи, интенсивность нагрузки, общая выносливость, показатели, тренировочная нагрузка, студенческие работы, technique, intensity of load, endurance, performance, training load, student work
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Визначення індивідуальної інтенсивності тренувального навантаження баскетболістів, що спрямована на розвиток загальної витривалості / Ж. О. Цимбалюк, А. В. Мусієнко, О. І. Коваленко // Розвиток європейського простору очима молоді : економічні, соціальні та правові аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студ. (м. Харків, 24 квіт. 2015 р.). ‒ Харків : НТМТ, 2015. ‒ С. 2487‒2492.