Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5259
Title: ДО ПРОБЛЕМИ НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ
Other Titles: К ПРОБЛЕМЕ НАРКОЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ
TO THE PROBLEM OF ADOLESCENTS 'DRUG ADDICTION
Authors: Павлюченко, С. Ю.
Pavliuchenko, S.
Keywords: підлітки
наркозалежність
особистісні проблеми
студентські роботи
подростки
наркозависимость
личностные проблемы
студенческие работы
teenagers
drug addiction
personal problems
students work
Issue Date: 22-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Павлюченко С. Ю. До проблеми наркозалежності підлітків / С. Ю. Павлюченко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 63.
Abstract: В статті доведено що, через особливості психологічного та соціального розвитку підлітки є категорією найбільш сприятливою до впливу негативних явищ, зокрема й до вживання наркотичних речовин. Школа як соціальний інститут всерйоз занепокоєна даною ситуацією. Вживання наркотиків – це явище, яке набуло популярності серед підлітків, що актуалізує проблему пошуку засобів боротьби з наркозалежністю школярів. В статье доказано что, в силу особенностей психологического и социального развития подростки являются категорией, наиболее благоприятной влиянию негативных явлений, в том числе к употреблению наркотических веществ. Школа как социальный институт всерьез обеспокоена данной ситуацией. Употребление наркотиков – это явление, которое приобрело популярность среди подростков, актуализирует проблему поиска средств борьбы с наркозависимостью школьников. The article proves that due to the peculiarities of psychological and social development adolescents are the category most favoured by negative phenomena, including drug use. School as a social institution is seriously concerned about this situation. Drug use is a phenomenon that has gained popularity among adolescents, and the problem of finding means of combating drug addiction among schoolchildren is relevant.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5259
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Павлюченко С.Ю. ДО ПРОБЛЕМИ НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ.pdf550.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.