Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5256
Title: ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ
Other Titles: ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ДОСУГА ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ
ORGANIZATION OF SUBSTANTIVE LEISURE OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE CONDITIONS OF INCLUSION
Authors: Скляниченко, М. В.
Sklianychenko, M.
Keywords: діти з особливими освітніми потребами
соціальна інклюзія
інтернати
студентські роботи
дети с особыми образовательными потребностями
социальная инклюзия
интернаты
студенческие работы
children with special educational needs
social inclusion
boarding schools
students work
Issue Date: 22-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Скляниченко М. В. Організація змістовного дозвілля дітей з особливими потребами в умовах інклюзії / М. В. Скляниченко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 67–68.
Abstract: В статті розглянуто соціальний захист, підтримка та соціальне виховання дітей з психофізичними вадами спрямоване на формування у них ієрархії соціальних цінностей, соціально значущих якостей, просоціальної поведінки, що забезпечує їхню соціальну адаптацію та розвиток соціальності є одним із важливих завдань соціальної практики в сучасних умовах розвитку українського суспільства. В статье рассмотрены социальная защита, поддержка и социальное воспитание детей с психофизическими недостатками направлено на формирование у них иерархии социальных ценностей, социально значимых качеств, о социальном поведении, обеспечивает их социальную адаптацию и развитие социальности является одной из важных задач социальной практики в современных условиях развития украинского общества. The article considers social protection, support and social education of children with mental and physical disabilities aimed at forming a hierarchy of social values, socially significant qualities, prosocial behavior that ensures their social adaptation and development of sociality is one of the important tasks of social practice in modern Ukrainian development. society.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5256
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.