"Самурай – лицар з катаною?": до аналізу стану військово-служивого дворянства в середньовічній Японії та Європі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зазначено, що незважаючи на значні відмінності між лицарями і самураями, спільним і виправданим залишалося тільки одне: вони намагалися дотримуватися честі, благородства і вірності тим, кому служили. Різний менталітет породжував відмінне ставлення до речей і явищ: і самураї, і лицарі мали різні підходи до того, щоб проявляти свою відвагу і хоробрість. В статье указано, что несмотря на значительные различия между рыцарями и самураями, общим и оправданным оставалось только одно: они старались придерживаться чести, благородства и верности тем, кому служили. Разный менталитет порождал отличительное отношение к вещам и явлениям: и самураи, и рыцари имели разные подходы к тому, чтобы проявлять свою отвагу и храбрость. The article states that despite the significant differences between knights and samurai, only one thing remained common and justified: they tried to maintain honor, nobility and loyalty to those they served. Different mentalities gave rise to different attitudes to things and phenomena: both samurai and knights had different approaches to showing their courage and bravery.
Опис
Ключові слова
середньовічна Японія, самурай, військово-служиве дворянство, катана, студентські роботи, средневековая Япония, военно-служивое дворянство, студенческие работы, medieval Japan, samurai, military nobility, katana, student work
Цитування
Пономаренко В. В. "Самурай – лицар з катаною?": до аналізу стану військово-служивого дворянства в середньовічній Японії та Європі / В. В. Пономаренко, А. А. Сімонова // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 196–198.