Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5170
Назва: ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
Інші назви: ГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
READYNESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY OF FUTURE SOCIAL TEACHERS
Автори: Галас, Т. В.
Ключові слова: професійна діяльність
соціальні педагоги
соціальна робота
магістерські роботи
профессиональная деятельность
социальные педагоги
социальная работа
магистерские работы
professional activity
social educators
social work
master's work
Дата публікації: 20-лис-2020
Видавництво: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Галас Т. В. Готовність до професійної діяльності майбутніх соціальних педагогів / Т. В. Галас // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 111.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто професійну підготовку майбутніх педагогів, яка формує готовність високого рівня розвитку мотиваційних, пізнавальних, емоційних та вольових процесів особистості, який забезпечує успіх майбутньої діяльності; адекватна настанова на майбутню діяльність. Основними підходами щодо визначення змісту і структури готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності є такі: функціональний, де готовність виступає цілісним інтегративним особистісним утворенням, яке містить різні компоненти: сукупність знань, умінь, навичок, особистісних якостей, адекватних вимогам та змісту професійної діяльності; особистісно-діяльнісний, у межах якого готовність окреслюється як характеристика особистості, що забезпечує можливість ефективно виконувати професійні функції; результативно-діяльністний, що визначає готовність як результат процесу підготовки до певної роботи. В статье рассмотрена профессиональная подготовка будущих педагогов, которая формирует готовность высокого уровня развития мотивационных, познавательных, эмоциональных и волевых процессов личности, который обеспечивает успех будущей деятельности; адекватная установка на будущую деятельность. Основными подходами к определению содержания и структуры готовности будущих социальных педагогов к профессиональной деятельности являются: функциональный, где готовность выступает целостным интегративным личностным образованием, содержит различные компоненты: совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств, адекватных требованиям и содержания профессиональной деятельности; личностно-деятельностный, в рамках которого готовность определяется как характеристика личности, обеспечивает возможность эффективно выполнять профессиональные функции; результативно-деятельностный, что определяет готовность как результат процесса подготовки к определенной роботе. The article considers the professional training of future teachers, which forms a high level of readiness development of motivational, cognitive, emotional and volitional processes of the individual, which ensures the success of future activities; adequate guidance for future ctivities. The main approaches to determining the content and structure of readiness of future social educators for professional activity are as follows: functional, where readiness is a holistic integrative personal education, which contains various components: a set of knowledge, skills, abilities, personal qualities, adequate to the requirements and content of professional activity; personal-activity, within which readiness is defined as a characteristic of the individual, which provides an opportunity to effectively perform professional functions; productive activity, which determines readiness as a result of the process of preparation for a particular job.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5170
Розташовується у зібраннях:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Галас Т.В. ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.pdf573.74 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.