Проблема перекладу ідіом як актуальне питання сучасної лінгвістики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто ідіоматичні вирази, які широко використовуються як в усній, так і в писемній мові. В процесі перекладу ідіом важливими є обидва критерії будь-якого перекладу – прийнятності і адекватності. Між цими двома критеріями не рідко виникає колізія. Така двоякість спричиняє складність в перекладі ідіом для будь-якого перекладача. В статье рассмотрены идиоматические выражения, которые широко используются как в устной, так и в письменной речи. В процессе перевода идиом важны оба критерия любого перевода – приемлемости и адекватности. Между этими двумя критериями нередко возникает коллизия. Такая двойственность вызывает сложность в переводе идиом для любого переводчика. The article deals with idiomatic expressions, which are widely used both in oral and written speech. In the process of translating idioms, both criteria of any translation – acceptability and adequacy – are important. There is often a conflict between these two criteria. This duality causes difficulty in translating idioms for any translator.
Опис
Ключові слова
переклад, ідіоми, лінгвістика, студентські роботи, перевод, идиомы, лингвистика, студенческие работы, translation, idioms, linguistics, student work
Цитування
Серемчук О. Проблема перекладу ідіом як актуальне питання сучасної лінгвістики / О. Серемчук // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 68–69.