Антиутопія в англійській літературі XX століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто антиутопійні романи ХХ століття, важлива роль яких відводиться науковим методам обробки психіки громадян, завдяки яким досягнуто статусу абсолютного поневолення розуму. Антиутопія володіє рисою такою як, застереження. Це попередження про небезпеку, що загрожує окремо взятій особі і усьому людству. Багато англійських авторів антиутопічних творів намагалися передбачити саме той час, в якому ми проживаємо. В статье рассмотрены антиутопийные романы ХХ века, важная роль которых отводится научным методам обработки психики граждан, благодаря которым достигнуто статуса абсолютного порабощения ума. Антиутопия обладает чертой такой как, предостережение. Это предупреждение о грозящей опасности отдельно взятой личности и всему человечеству. Многие английские авторы антиутопических произведений пытались предсказать именно то время, в котором мы проживаем. The article deals with the dystopian novels of the twentieth century, an important role of which is given to the scientific methods of processing the psyche of citizens, through which the status of absolute enslavement of the mind is achieved. Anti-utopia has a feature such as a warning. It is a warning of imminent danger to the individual and humanity. Many English dystopian authors have tried to predict exactly the times in which we live.
Опис
Ключові слова
антиутопія, англійська література, студентські роботи, антиутопия, английская литература, студенческие работы, anti-utopia, English literature, student work
Цитування
Сердюкова Т. Антиутопія в англійській літературі XX століття / Т. Сердюкова // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 67–68.