Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5162
Title: Когнітивні особливості англійських дієслів заперечення
Other Titles: Когнитивные особенности английских глаголов возражения
Cognitive features of English verb objection
Authors: Есіобу, С.
Эсиобу, С.
Esiobu, S.
Keywords: англійська мова
англійські дієслова
заперечення
когнітивні особливості
магістерські роботи
английский язык
английские глаголы
возражения
когнитивные особенности
магистерские работы
еnglish
еnglish verbs
denial
cognitive features
master's works
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Есіобу С. Когнітивні особливості англійських дієслів заперечення / С. Есіобу // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 27–28.
Abstract: В статті розглянуто заперечення, що є важливою категорією мови, яка вказує на те, що в дійсності не існує або певне ствердження є неточним. У цьому досліджені особлива увага приділяється когнітивним особливостям англійським дієсловам заперечення. В статье рассмотрено отрицание, которое является важной категорией языка, что указывает на то, что в действительности не существует или определенное утверждение является неточным. В этом исследовании особое внимание уделяется когнитивным особенностям английских глаголов возражения. This article examines negation, which is an important category of language, indicating that a certain statement does not actually exist or is inaccurate. This study focuses on the cognitive features of English objection verbs.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5162
Appears in Collections:Кафедра англійської філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.