Проблема одиночества в творчестве Кобо Абэ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье рассмотрено, что главной проблемой одиночества человека в обществе писатель считает социальные условия его существования. Кобо Абэ стремится показать, во что может превратиться мир, если в нем правит ненависть, если человеческие отношения деформированы. Писатель использует в своих произведениях прием яркого и впечатляющего переплетения вымысла и реальности. У статті розглянуто, що головною проблемою самотності людини в суспільстві письменник вважає соціальні умови його існування. Кобо Абе прагне показати, на що може перетворитися світ, якщо в ньому править ненависть, якщо людські відносини деформовані. Письменник використовує в своїх творах прийом яскравого і вражаючого переплетення вигадки і реальності. The article considers that the main problem of human loneliness in society, the writer considers the social conditions of his existence. Kobo Abe seeks to show what the world can turn into if it is ruled by hatred, if human relations are deformed. The writer uses in his works the technique of a bright and impressive interweaving of fiction and reality.
Опис
Ключові слова
японский писатель, творчество Кобо Абэ, проблема одиночества, Япония, японський письменник, творчість Кобо Абе, проблема самотності, Японія, japanese writer, works of Kobo Abe, loneliness problem, Japan
Цитування
Быкова И. А. Проблема одиночества в творчестве Кобо Абэ / И. А. Быкова, К. Пелехата // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 57–58.