Функції, роль та проблеми підприємницької діяльності в економіці України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Створення умов становлення та розвитку національного підприємництва є головним напрямом соціально-економічної політики України, адже підприємницька діяльність є основою розвитку будь-якої держави, зміцнення її економіки. Создание условий становления и развития национального предпринимательства является главным направлением социально-экономической политики Украины, ведь предпринимательская деятельность является основой развития любого государства, укрепления ее экономики. Creating conditions for the formation and development of the national entrepreneurship is the main direction of socio-economic policy Ukraine, because entrepreneurial activity is the basis for the development of any state, strengthening its economy.
Опис
Ключові слова
економіка України, підприємницька діяльність, конкурентоспроможність, експортний потенціал, іновації, студентські роботи, экономика Украины, предпринимательская деятельность, конкурентоспособность, экспортный потенциал, инновации, студенческие работы, Ukraine economy, entrepreneurial activity, competitiveness, export potential, innovation, student work
Цитування
Коваль К. О. Функції, роль та проблеми підприємницької діяльності в економіці України / К. О. Коваль // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 141–143.