Concept LIBERTINISM in English Dramatic Discourse

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-01-05
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
This article looks at Restoration drama, which is considered both the glory and infamy of the time, but wit and satire find their place in comedies. Comedy of the Restoration, a genre that was particularly popular at the end of the seventeenth century, is a synthesis of romance and urban themes. В статті розглянута драма Реставрації як слава і ганьба того періоду, але дотепність та сатира знаходить свій шлях у комедіях. Комедія Реставраціії жанр, який був особливо популярним в кінці сімнадцятого століття, являє собою синтез романтики та міської тематики. В статье рассмотрена драма Реставрации, которая считается одновременно славой и позором того времени, но остроумие и сатира находят свое место в комедиях. Комедия Реставрации, жанр, который был особенно популярным в конце семнадцатого века, представляет собой синтез романтики и городской тематики.
Опис
Ключові слова
dramatic discourse, libertinism, Restoration comedy, master's works, драматичний дискурс, лібертинізм, комедія Реставрації, магістерські роботи, драматический дискурс, либертинизм, комедия Реставрации, магистерские работы
Цитування
Gerasimenko Yu. Concept LIBERTINISM in English Dramatic Discourse / Yu. Gerasimenko // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 21–22.