Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Малий бізнес є вихідним, найчисленнішим, а отже найбільш поширеним сектором економіки, невід‘ємним елементом ринкового господарства. Розвиток господарської системи в Україні характеризується частими кризовими явищами, що виникають на фоні вкрай нестабільної соціально-економічної та політичної ситуації. Малый бизнес является исходным, самым многочисленным, а значит наиболее распространенным сектором экономики, неотъемлемым элементом рыночного хозяйства. Развитие хозяйственной системы в Украине характеризуется частыми кризисными явлениями, возникающими на фоне крайне нестабильной социально-экономической и политической ситуации. Small business is the source, the most numerous, and therefore the most common sector of the economy, an integral part of a market economy. Development economic system in Ukraine is characterized by frequent crises phenomena that occur against the background of extremely unstable socio-economic and political situation.
Опис
Ключові слова
економіка України, мале підприємництво, малий бізнес, проблеми розвитку, перспективи розвитку, кредити, студентські роботи, экономика Украины, малое предпринимательство, малый бизнес, проблемы развития, перспективы развития, кредиты, студенческие работы, Ukraine economy, small entrepreneurship, small business, development problems, development prospects, credits, student work
Цитування
Заскалько О. М. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні / О. М. Заскалько // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 154–157.