Вербалізація концепту МОДА в англомовному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто концепт МОДА, який є знаковим для культури, адже він належить до транслюючих концептів, заснованих на системі настанов й поведінкових реакцій, які так або інакше впливають на наше життя. В статье рассмотрен концепт МОДА, который является знаковым для культуры, ведь он относится к транслирующим концептам, основанных на системе установок и поведенческих реакций, которые так или иначе влияют на нашу жизнь. The article examines the concept of FASHION, which is iconic in culture, as it refers to a translational concept based on a system of attitudes and behavioural reactions that affect our lives in one way or another.
Опис
Ключові слова
англійська мова, вербалізація, концепт, магістерські роботи, английский язык, вербализация, магистерские работы, еnglish, verbalization, concept, master's works
Цитування
Войнова А. Вербалізація концепту МОДА в англомовному дискурсі / А. Войнова // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 19–20.