Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5094
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБачинський, Р.-
dc.date.accessioned2021-05-25T10:34:11Z-
dc.date.available2021-05-25T10:34:11Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationБачинський Р. Актуальність дослідження медичної термінології сучасної англійської мови / Р. Бачинський // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 12–13.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5094-
dc.description.abstractУ статті розглянуто актуальність дослідження медичної термінології. Медична термінологія розвивається, з’являються нові невирішені завдання, оскільки термінологія вважається особливим складом лексичної системи мови. У сфері медицини спостерігається тенденція до впорядкування й унормування всіх наявних терміносистем з метою утворення єдності називання одних і тих самих захворювань, щоб уникнути лікарських непорозумінь та помилок у лікуванні пацієнтів. В статье рассмотрена актуальность исследования медицинской терминологии. Медицинская терминология развивается, появляются новые нерешенные задачи, поскольку терминология считается особым составом лексической системы языка. В сфере медицины наблюдается тенденция к упорядочению и нормализации всех имеющихся терминосистем с целью создания единства названия одних и тех же заболеваний, чтобы избежать врачебных недоразумений и ошибок в лечении пациентов. The article examines the relevance of medical terminology research. Medical terminology is evolving, new unresolved problems arise, as terminology is considered to be a special composition of the lexical system of language. There is a tendency in the field of medicine to streamline and normalize all existing terminological systems in order to create unity in naming the same diseases in order to avoid medical misunderstandings and errors in patient treatment.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectанглійська моваuk_UA.UTF-8
dc.subjectмедична термінологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectглобалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectанглийский языкuk_UA.UTF-8
dc.subjectмедицинская терминологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectглобализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectenglishuk_UA.UTF-8
dc.subjectmedical terminologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectglobalizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleАктуальність дослідження медичної термінології сучасної англійської мовиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАктуальность исследования медицинской терминологии современного английского языкаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe relevance of the study of medical terminology of modern Englishuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра англійської філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.