Репетиторство: проблеми функціонування та особливості регулювання в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Оскільки в даний час відсутні стандарти щодо надання послуг репетиторами, цей вид діяльності в цілому вільний від вимог, регламентацій, стандартів і безумовно, від державного контролю. В статті зазначено, що діяльність з надання додаткових освітніх послуг (репетиторство) повинна підлягати обов'язковому ліцензуванню. Поскольку в настоящее время отсутствуют стандарты предоставления услуг репетиторами, этот вид деятельности в целом свободен от требований, регламентаций, стандартов и безусловно, от государственного контроля. В статье указано, что предоставление дополнительных образовательных услуг (репетиторство) должно подлежать обязательному лицензированию. As there are currently no standards for the provision of services by tutors, this type of activity is generally free from requirements, regulations, standards and, of course, from state control. The article states that the activity of providing additional educational services (tutoring) should be subject to mandatory licensing.
Опис
Ключові слова
освіта, репетиторство, реалізація освітнього процесу, ліцензія, образование, репетиторство, реализация образовательного процесса, студенческие работы, education, tutoring, implementation of the educational process, license
Цитування
Леонтьєва М. Д. Репетиторство: проблеми функціонування та особливості регулювання в Україні / М. Д. Леонтьєва // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 83–86.