MODERN FEATURES OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
A strategic study of global processes in the field of economy and finance, assessment of risks and new opportunities and development of optimal ways for economic growth and innovative development are becoming a priority for Ukraine. Стратегічне дослідження глобальних процесів у галузі економіки та фінансів, оцінка ризиків та нових можливостей, розробка оптимальних шляхів для економічного зростання та інноваційний розвиток стають пріоритетними для України. Стратегическое исследование глобальных процессов в области экономики и финансов, оценка рисков и новых возможностей, разработка оптимальных путей для экономического роста и инновационное развитие становятся приоритетными для Украины.
Опис
Ключові слова
Ukraine economy, assessment of risks, economic growth, economy and finance, master's work, економіка України, оцінка ризиків, економічне зростання, економіка та фінанси, магістерські роботи, экономика Украины, оценка рисков, экономический рост, экономика и финансы, магистерские работы
Цитування
Korobkova S. Modern features of the national economy of Ukraine / S. Korobkova // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 120–121.