Лозова Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій діяльності Лозової Валентини Іванівни, доктора педагогічних наук України, професора, члена-кореспондента Академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, зібрано і систематизовано відомості про її науковий і творчий доробок. В биобиблиографическом указателе, посвященном научной деятельности Лозовой Валентины Ивановны, доктора педагогических наук Украины, профессора, члена-корреспондента Академии педагогических наук Украины, заслуженного деятеля науки и техники Украины, собраны и систематизированы сведения о ее научном и творческом наследии. The biobibliographic index dedicated to the scientific activities of Valentina Ivanovna Lozova, Doctor of Pedagogical Sciences of Ukraine, Professor, Corresponding Member of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, has collected and systematized information about her scientific and creative heritage.
Опис
Ключові слова
Лозова Валентина Іванівна, біографія, творчий доробок, наукова школа, наукові праці, видання у співавторстві, Лозовая Валентина Ивановна, биография, творческое наследие, научная школа, научные труды, издания в соавторстве, Lozova Valentyna Ivanivna, biography, creative heritage, scientific school, scientific works, co-authored editions
Цитування
Лозова Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України : біобібліографія : 1966–2018 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. Т. І. Неудачіна]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – 48 с. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 2).