ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ І БЕЗРОБІТТЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проблеми зайнятості й безробіття є одними з найактуальніших економічних проблем сьогодення. В економічній літературі зайнятість визначено як діяльність громадян, яка пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб та приносить їм дохід у грошовій або іншій формі; безробіття є соціально-економічним явищем, коли певна кількість осіб не може реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати як джерела існування. Проблемы занятости и безработицы являются одними из самых актуальных экономических проблем современности. В экономической литературе занятость определено как деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей и приносит им доход в денежной или другой форме; безработицы социально-экономическим явлением, когда определенное количество человек не может реализовать свое право на труд и получение заработной платы как источника существования. Problems of employment and unemployment are one of the most pressing economic problems today. In the economic literature, employment is defined as the activity of citizens, which is associated with the satisfaction of personal and social needs and brings them income in cash or in another form; Unemployment is a socio-economic phenomenon when a certain number of people can not exercise their right to work and receive wages as a source of livelihood.
Опис
Ключові слова
економіка України, безробіття, проблеми зайнятості, економічна теорія, студентські роботи, экономика Украины, безработица, проблемы занятости, экономическая теория, студенческие работы, Ukraine economy, unemployment, employment problems, economic theory, student work
Цитування
Борисенко В. О. Проблеми зайнятості і безробіття в сучасній економіці України / В. О. Борисенко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 44–46.