Особливості оформлення японських привітальних листівок

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто японські привітальні листівки як частину побуту країни та важливий невід‘ємний атрибут місцевих свят. Досліджено правильне оформлення та зміст японських листівок, роль у соціальному аспекті життя японців. В статье рассмотрены японские поздравительные открытки как часть быта страны и важный неотъемлемый атрибут местных праздников. Исследовано правильное оформление и содержание японских открыток, их роль в социальном аспекте жизни японцев. The article examines Japanese greeting cards as part of the country's life and an important integral attribute of local holidays. The paper studies the correct design and content of Japanese postcards, their role in the social aspect of Japanese life.
Опис
Ключові слова
японська культура, привітальні листівки, оформлення листівок, магістерські роботи, японская культура, поздравительные открытки, оформления открыток, магистерские работы, japanese culture, greeting leaflets, registration of leaflets, master's works
Цитування
Сторчак П. В. Особливості оформлення японських привітальних листівок / П. В. Сторчак // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез.2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 156 –157.