«РЕВОЛЮЦІЯ ТРОЯНД» У ГРУЗІЇ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкриваються причини "Революції троянд" у Грузії, позитивні моменти у розвитку країни після «Революції троянд» та негативні фактори. В статье раскрываются причины "Революции роз" в Грузии, положительные моменты в развитии страны после «Революции роз» и негативные факторы. The article reveals the causes of the "Rose Revolution" in Georgia, the positive aspects of the country's development after the "Rose Revolution" and the negative factors.
Опис
Ключові слова
"Революція троянд", Грузія, магістерські роботи, "Революция роз", Грузия, магистерские работы, "ROSE REVOLUTION", Georgia, master's theses
Цитування
Мачарадзе В. В. "Революція троянд" у Грузії та її наслідки / В. В.Мачарадзе // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 181–184.