Особливості диктатури Ж.- Б. Бокасси в Центральноафриканській Республиці (1966-1979рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Завданнями нашого дослідження є аналiз військової і політичної кар‘єри, внутрішньої та зовнішньої полiтики Жана-Беделя Бокасси ‒ президента Центральноафриканської Республіки (1966 ‒ 1976 рр.) і самопроголошеного імператора Центральноафриканської імперії (1976‒1979 рр.), а також визначення особливостей його диктатури. Задачами нашего исследования является анализ военной и политической карьеры, внутренней и внешней политики Жана-Беделя Бокассы - президента Центральноафриканской Республики (1966 - 1976 гг.) И самопровозглашенного императора Центральноафриканской империи (1976-1979 гг.), А также определение особенностей его диктатуры The objectives of our study are to analyze the military and political career, domestic and foreign policy of Jean-Bedel Bokassa - President of the Central African Republic (1966 - 1976) and the self-proclaimed Emperor of the Central African Empire (1976-1979), as well as to determine the features of his dictatorship. . .
Опис
Ключові слова
Жан-Бедель Бокасс, Центральноафриканська Республіка, диктатура, Жан-Бедель Бокасс, диктатура, Центральноафриканская Республика, Jean-Bedel Bocass, Central African Republic, dictatorship, магістерські роботи, магистерские работы
Цитування
Воронін Є. І. Особливості диктатури Ж.-Б. Бокасси в Центральноафриканській Республиці (1966-1979рр.) / Є. І. Воронін // Сходознавство. Актуальність та перспектива : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф.,Харків,20 берез. 2020 / Харків, нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 201–203.