Функція і роль шекспірівського претекста в драматургії Тома Стоппарда («Розенкранц і Гільденстерн мертві»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто п'єсу «Розенкранц і Гільденстерн мертві», що являє собою діалогічну взаємодію трьох художніх мов, а саме: класичної (шекспірівської), абсурдистської і постмодерністської (власне стоппардовської). Аналіз інтертексту даної п'єси демонструє, що, вводячи абсурдистську модель світу в контекст шекспірівського «Гамлета», Том Стоппард створює власну варіацію людської буттєвості. Рассмотено пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», что представляет собой диалогическое взаимодействие трех художественных языков, а именно: классический (шекспировский), абсурдистский и постмодернистский (собственно стоппардовский). Анализ интертекста данной пьесы показывает, что, вводя абсурдистскую модель мира в контекст шекспировского «Гамлета», Том Стоппард создает собственную вариацию человеческого бытия. The play Rosencrantz and Guildenstern are Dead is examined, which represents the dialogic interaction of three artistic languages, namely: classical (Shakespearean), absurdist and postmodernist (Stoppard's own). The analysis of the intertext of this play shows that by introducing the absurdist model of the world into the context of Shakespeare's Hamlet, Tom Stoppard creates his own variation of human existence.
Опис
Ключові слова
драматургія, шекспірівський претекст, Стоппард Т., магістерські роботи, драматургия, шекспировский претекст, Стоппард Т., магистерские работы, dramaturgy, shakespearean pretext, Stoppard T., master's work
Цитування
Машир В. Функція і роль шекспірівського претекста в драматургії Тома Стоппарда ("Розенкранц і Гільденстерн мертві") / В. Машир // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 54–55.