ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ ПРИ ДОВЕДЕННІ НЕРІВНОСТЕЙ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування дослідницьких уміннь в учнів, це є доведення нерівностей, подано основні методи та підібрана система завдань на доведення нерівностей і запропоновані методичні рекомендації до їх використання, спрямовані на формування в учнів елементів дослідницької діяльності. В статье рассмотрены исследовательские умения учащихся, это доказательство неравенств, представлены основные методы и подобрана система задач на доказательство неравенств и предложены методические рекомендации к их использованию, направленные на формирование элементов исследовательской деятельности. The article deals with the research skills of pupils, this is the proof of inequalities, the basic methods are presented and a system of tasks for proving inequalities is selected and methodological recommendations for their use, aimed at forming elements of research activity are offered.
Опис
Ключові слова
дослідницька діяльность, доведення нерівностей, профільна школа, студентські роботи, исследовательская деятельность, доказательство неравенств, профильная школа, студенческие работы, research activities, proof of inequalities, profile school, student work
Цитування
Топчий М. С. Формування дослідницьких умінь при доведенні нерівностей в профільній школі / М. С. Топчий // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 108–113.