Правила складання посилань та списку використаних джерел у наукових роботах за ДСТУ 8302:2015"Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання"

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Презентацію розроблено з метою надати допомогу при оформленні посилань в наукових роботах за ДСТУ 8302:2015 тим, хто готує наукові роботи до публікації, оформлює список використаних джерел у дисертації. Наведено приклади бібліографічного опису документів згідно діючого державнго стандарту України. Презентация разработана с целью оказать помощь при оформлении ссылок в научных работах по ГОСТ 8302: 2015 тем, кто готовит научные работы к публикации, оформляет список использованных источников в диссертации. Приведены примеры библиографического описания документов согласно действующего государственного стандарта Украины. The presentation is designed to assist in the design of references in scientific papers under DSTU 8302: 2015 to those who prepare scientific papers for publication, draws up a list of sources used in the dissertation. Examples of bibliographic description of documents according to the current state standard of Ukraine are given.
Опис
Ключові слова
бібліографічні посилання, оформлення бібліографічних посилань, список використаних джерел, наукові публікації, державні стандарти України, библиографические ссылки, оформление библиографических ссылок, список использованных источников, научные публикации, государственные стандарты Украины, bibliographic references, registration of bibliographic references, references, scientific publications, National Standards of Ukraine
Цитування
Правила складання посилань та списку використаних джерел у наукових роботах за ДСТУ 8302:2015"Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" : відеопрезентація / уклад. В. П. Захарченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка. – Харків : ХНПУ, 2021. – 40 сл.