Вікова динаміка у розвитку обдарованості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди; Діса плюс
Анотація
Отже, проведений аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблеми динаміки прояву обдарованості дозволяє стверджувати, що найбільш оптимальним шляхом розвитку обдарованості є максимально повне розкриття можливостей кожного віку, глибоке їх проживання, а не «забігання» наперед. Итак, проведенный анализ психолого-педагогических исследований по проблеме динамики проявления одаренности позволяет утверждать, что наиболее оптимальным путем развития одаренности есть максимально полное раскрытие возможностей каждого возраста, глубокое их проживание, а не «забегание» вперед. So, the analysis of psychological and pedagogical research on the problem of the dynamics of the manifestation of giftedness allows us to assert that the most optimal way of developing giftedness is the most complete disclosure of the possibilities of each age, their deep living, and not "running ahead".
Опис
Ключові слова
вікова динаміка, обдарованiсть, дитина, темп розвитку, возрастная динамика, одаренность, ребенок, темп развития, age dynamics, giftedness, child, pace of development
Цитування
Балабай І. С. Вікова динаміка у розвитку обдарованості / І. С. Балабай, О. Є. Малихіна // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 113–114.