Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4840
Назва: Організація навчання в умовах післядипломної освіти на засадах особистісно зорієнтованого підходу
Інші назви: Организация обучения в условиях последипломного образования на основе личностно ориентированного подхода
Organization of training in the conditions of postgraduate education based on a personality-oriented approach
Автори: Хлєбнікова, Т. М.
Хлебникова, Т. Н.
Khlebnikovа, Т.
Григораш, В. В
Grygorash, V.
Ключові слова: особистісно зорієнтоване навчання
суб'єктність
суб'єктний досвід
соціально-педагогічний досвід
личностно ориентированное обучение
субъектность
субъектный опыт
социально-педагогический опыт
personal-oriented learning
subjective experience
socio-pedagogical experience
individual educational program
Дата публікації: 2020
Видавництво: Українська інженерно-педагогічна академія
Бібліографічний опис: Хлєбнікова Т. М. Організація навчання в умовах післядипломної освіти на засадах особистісно зорієнтованого підходу / Т. М. Хлєбнікова, В. В. Григораш // Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. WEB-форуму, Київ-Харків, 25-27 берез. 2020 р. ; / Укр. інж. -пед. акад. ; [упор. М. Л. Ростока; редкол.: М. Л. Ростока, Т. С. Бондаренко, В. Е. Лунячек та ін.]. Харків : Мадрид, 2020. – Вип. 2. – С. 135–136.
Короткий огляд (реферат): Системоутворюючою якістю особистості є суб'єктність, тому організація особистісно зорієнтованого навчання має будуватися на основі індивідуальної освітньої програми, яка враховує соціально-педагогічний досвід особистості в процесі навчання і сприяє реалізації рівневої стратегії, диференціації та індивідуалізації, що забезпечує ефективність у виборі змісту, методів і форм навчання. Системообразующим качеством личности является субъектность, поэтому организация личностно ориентированного обучения должна строиться на основе индивидуальной образовательной программы, которая учитывает социально-педагогический опыт личности в процессе обучения и способствует реализации уровневой стратегии, дифференциации и индивидуализации, обеспечивает эффективность в выборе содержания, методов и форм обучения. The system-forming quality of the personality is subjectivity, therefore, the organization of personality-oriented learning should be based on an individual educational program, which takes into account the socio-pedagogical experience of the individual in the learning process and contributes to the implementation of the level strategy, differentiation and individualization, ensures efficiency in the choice of content, methods and forms of education.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4840
Розташовується у зібраннях:Кафедра наукових основ управлінняУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.