Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4836
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКарабут, А.-
dc.date.accessioned2021-04-21T15:04:37Z-
dc.date.available2021-04-21T15:04:37Z-
dc.date.issued2019-11-15-
dc.identifier.citationКарабут А. Шляхи збереження авторського стилю в перекладі українською на прикладі роману Е. Берджеса «Механічний апельсин» / А. Карабут // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 36–37.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4836-
dc.description.abstractУ статті розглянуто, що переклад є відображенням таланту перекладача, тому переклад твору можна назвати автором, який робить мистецтво доступним для кінцевого споживача твору, тобто для людей, які не володіють мовою оригіналу. Не кожна людина може перекласти твір так, щоб ідея однаково розумілась як в оригіналі, так і у перекладі на іншу мову, тому перекладач має бути не лише обізнаним та мати слів як води у морі – це повинна бути людина, яка знає світ, має від нього враження, може відтворити події оригінального тексту відповідно до наших реалій, роблячи твір зрозумілим та зберігаючи ідею. В статье рассмотрено, что перевод является отражением таланта переводчика, поэтому перевод произведения можно назвать автором, который делает искусство доступным для конечного потребителя произведения, то есть для людей, не владеющих языком оригинала. Не каждый человек может перевести произведение так, чтобы идея все равно понималась как в оригинале, так и в переводе на другой язык, поэтому переводчик должен быть не только осведомленным и иметь слов как воды в море – это должен быть человек, который знает мир, имеет от него впечатление, может воспроизвести события оригинального текста в соответствии с нашими реалиями, делая произведение понятным и сохраняя идею. The article considers that translation is a reflection of the talent of the translator, so the translation of a work can be called an author who makes the art accessible to the end consumer of the work, that is, to people who do not speak the original language. Not everyone can translate a work in such a way that the idea is still understood both in the original and in the translation into another language, so the translator must not only be knowledgeable and have words like water in the sea - it must be someone who knows the world, has an impression of it, can reproduce the events of the original text in accordance with our realities, making the work understandable and preserving the idea.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectперекладuk_UA.UTF-8
dc.subjectтвірuk_UA.UTF-8
dc.subjectавторський стильuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпереводuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроизведениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectавторский стильuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjecttranslationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcompositionuk_UA.UTF-8
dc.subjectauthor's styleuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent worksuk_UA.UTF-8
dc.titleШляхи збереження авторського стилю в перекладі українською на прикладі роману Е. Берджеса «Механічний апельсин»uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПути сохранения авторского стиля в переводе на украинский на примере романа Э. Берджеса «Механический апельсин»uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeWays to preserve the author's style in Ukrainian translation on the example of E. Burgess's novel "Mechanical Orange"uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра англійської філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.