Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4809
Title: ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ BANDICAM ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
Other Titles: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ BANDICAM ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
USING BANDICAM IN DISTANCE LEARNING
Authors: Кузьменко, А. О.
Keywords: дистанційне навчання
сучасна освіта
онлайн-заняття
магістерські роботи
дистанционное обучение
современное образование
онлайн-занятия
магистерские работы
distance learning
modern education
online lessons
master's works
Issue Date: 14-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Кузьменко А.О. Використання програми BANDICAM при дистанційному навчанні / А. О. Кузьменко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 83–85.
Abstract: В статті доведено, що сучасна освіта за умов дистанційного навчання немислима без комп’ютерів та Інтернету. Однак, не зважаючи на всі плюси дистанційної освіти, такий вид навчання має і свої досить вагомі мінуси, одним з найголовніших є проблема збереження навчальної інформації, наданої через онлайнові відеоконференції. Програма корисна тим, що запис може вести кожен – як і вчитель чи школяр, так і студент чи викладач. В статье доказано, что современное образование в условиях дистанционного обучения немыслимо без компьютеров и Интернета. Однако, несмотря на все плюсы дистанционного образования, такой вид обучения имеет и свои достаточно веские минусы, одним из главных является проблема сохранения учебной информации, предоставленной через онлайновые видеоконференции. Программа полезна тем, что запись может вести каждый – как и учитель или школьник, так и студент или преподаватель. The paper proves that modern education in a distance learning environment is unthinkable without computers and the Internet. However, despite all the advantages of distance learning, this kind of education has its own rather weighty disadvantages, one of the main ones being the problem of saving educational information provided through online video conferencing. The programme is useful in that anyone, whether a teacher or pupil, student or teacher, can record.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4809
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кузьменко А. О. Використання програм.pdf530.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.