A new look at the problem of motivational ensuring for students in the secondary school

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd, Bhopal
Анотація
Motivating students to gain new knowledge is a task that secondary school teachers face daily. This occurs because of the fact that the child is not aware of his future professional choice and cannot independently determine the level of significance of studying new subjects, including another (non-native) language. In the framework of this study, the problem of motivational support in the study of a foreign language by secondary school students was studied. The importance and necessity of motivating students to increase interest in learning and gaining new knowledge is shown. The need to create a creative work environment in the classroom, which will allow students to feel more talented and resourceful, was taken into account. The role and place of folklore in stimulating the study of a foreign language is determined. Мотивувати учнів до отримання нових знань - завдання, з якою вчителі середніх шкіл стикаються щодня. Це відбувається через те, що дитина не усвідомлює свій майбутній професійний вибір і не може самостійно визначити рівень значимості вивчення нових предметів, в тому числі іншої (нерідної) мови. В рамках дослідження вивчалася проблема мотиваційної підтримки при вивченні іноземної мови учнями загальноосвітніх шкіл. Показана важливість і необхідність мотивації студентів до підвищення інтересу до навчання і отримання нових знань. Враховано необхідність створення творчого робочого середовища в класі, яке дозволить учням відчувати себе більш талановитими і винахідливими. Визначено роль і місце фольклору в стимулюванні вивчення іноземної мови. Мотивировать учеников к получению новых знаний - задача, с которой учителя средних школ сталкиваются ежедневно. Это происходит из-за того, что ребенок не осознает свой будущий профессиональный выбор и не может самостоятельно определить уровень значимости изучения новых предметов, в том числе другого (неродного) языка. В рамках исследования изучалась проблема мотивационной поддержки при изучении иностранного языка учащимися общеобразовательных школ. Показана важность и необходимость мотивации студентов к повышению интереса к обучению и получению новых знаний. Учтена необходимость создания творческой рабочей среды в классе, которая позволит учащимся чувствовать себя более талантливыми и находчивыми. Определены роль и место фольклора в стимулировании изучения иностранного языка.
Опис
Ключові слова
education, learning motivation, foreign languages, teaching methods, students, освіта, мотивація навчання, іноземні мови, методы обучения, студенти, образование, мотивация обучения, иностранные языки, методы обучения, студенты
Цитування
A new look at the problem of motivational ensuring for students in the secondary school / O. Mikhailychenko and etc. // Journal of critical reviews (Electronic). – Bhopal : Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd, 2019. – Vol. 7, Is. 11. – Pp. 1363–1367.