Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4801
Title: ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ BYOD ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
Other Titles: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ BYOD ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧЕНИКОВ
USE OF THE BYOD CONCEPT TO CONTROL AND EVALUATION OF STUDENTS 'LEARNING ACHIEVEMENTS
Authors: Лаптій, К. О.
Keywords: концепція BYOD
оцінювання
навчальні досягнення
учні
магістерські роботи
концепция BYOD
оценивание
учебные достижения
ученики
магистерские работы
BYOD concept
evaluation
educational achievements
pupils
master's works
Issue Date: 14-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Лаптій К. О. Використання концепції BYOD для контролю оцінювання навчальних досягнень учнів / К. О. Лаптій // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 60–61.
Abstract: У статті розглянуто, що актуальним на сьогодні є використання концепції BYOD (з англ. Bring Your Own Device – принеси свій власний пристрій), як один з інноваційних підходів до перевірки навчальних досягнень учнів, зокрема, проведення онлайн опитування, тестування. Використання концепції BYOD для контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів сьогодні є стійкою тенденцією, що пов’язано з трансформацією шкільної освіти, орієнтацією на змішане навчання. В статье рассмотрено, что актуальным на сегодня является использование концепции BYOD (с англ. Bring Your Own Device – принеси свой собственный устройство), как один из инновационных подходов к проверке знаний учащихся, в частности, проведение онлайн опроса, тестирования. Использование концепции BYOD для контроля и оценки знаний учащихся сегодня является устойчивой тенденцией, что связано с трансформацией школьного образования, ориентацией на смешанное обучение. The article deals with that today is the use of the BYOD concept (from English Bring Your Own Device – bring your own device), as one of the innovative approaches to checking students' achievements, in particular, conducting an online survey, testing. The use of the BYOD concept for monitoring and evaluating students' achievements today is a stable trend due to the transformation of school education, orientation to mixed training.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4801
Appears in Collections:Кафедра інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лаптій К. О. Використання концепції.pdf528.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.