Мультикультуралізм і проблеми національної ідентичності: гендерно-ментальна особистісна специфіка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено розгляду проблеми мультикультуралізму та національної ідентичності. Автор намагається пов’язати разом філософію, політологію з психологічною проблемою формування «Я-образу» та гендерно-ментальним ракурсом історичного процесу. Статья посвящена рассмотрению проблемы мультикультурализма и национальной идентичности. Автор пытается связать воедино философию, политологию с психологической проблемой формирования «Я-образа» и гендерно-ментальным ракурсом исторического процесса.
Опис
Ключові слова
мультикультуралізм, національна ідентичність, гендерно- ментальна особистісна специфіка, мультикультурализм, национальная идентичность, гендерно - ментальная личностная специфика, multiculturalism, national identity, gender - mental personal specifics
Цитування
Вороніна М. С. Мультикультуралізм і проблеми національної ідентичності: гендерно-ментальна особистісна специфіка / М. С. Вороніна // Теорія та практика мультикультуралізму: український і європейський досвід : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. В. Бережна, М. В. Луценко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 125–130.