Компаративний аналіз німецьких та українських фразеологізмів із компонентом «тварина»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті виявлено відмінності, які вказують на національну специфіку фразеологізмів, що пов'язано з історією, національними особливостями характеру і менталітету німців та українців, зі способом господарювання, з використанням домашніх, диких і промислових тварин, з географічними особливостями Німеччини та України, які визначили численність і видове різноманіття тварин. В статье выявлены различия указывающие на национальную специфику фразеологизмов, что связано с историей, национальными особенностями характера и менталитета немцев и украинцев, со способом хозяйствования, с использованием домашних, диких и промысловых животных, с географическими особенностями Германии и Украины, которые определили численность и видовое разнообразие животных. The article reveals differences indicating national specificity of phraseological expressions, which is connected with history, national peculiarities of character and mentality of Germans and Ukrainians, with way of economy, with use of domestic, wild and game animals, with geographical features of Germany and Ukraine, which determined number and species diversity of animals.
Опис
Ключові слова
фразеологізми, німецька мова, компонент «тварина», студентські роботи, фразеологизмы, немецкий язык, компонент «животное», студенческие работы, phraseology, German language, animal component, student works
Цитування
Дінь Н. К. А. Компаративний аналіз німецьких та українських фразеологізмів із компонентом "тварина" / Н. К. А. Дінь // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 26–28.