Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4776
Title: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИЦІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Other Titles: ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
POSSIBILITIES OF USING MOBILE TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF SCHOOL EDUCATION
Authors: Бордунова, К. І.
Житєньова, Н. В.
Бордунова, К. И.
Житенева, Н. В.
Bordunova, K.
Zhytenova, N.
Keywords: мобільні технології
мобільне навчання
шкільна освіта
студентські роботи
мобильные технологии
мобильное обучение
школьное образование
студенческие работы
mobile technologies
mobile learning
school education
student works
Issue Date: 14-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бордунова К. І. Можливості використання мобільних технологій у практиці шкільної освіти / К. І. Бордунова, Н. В. Житєньова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 11–13.
Abstract: У статті розглянуто використання мобільних технологій та мобільне навчання у практиці шкільної освіти. За допомогою мобільних пристроїв учні можуть отримувати доступ до освітніх ресурсів, зв'язуватися з іншими користувачами, створювати контент в навчальному класі і за його межами. Мобільний навчання включає в себе заходи, необхідні для досягнення цілей навчання. Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка відповідного забезпечення для організації навчання дисциплін природничо-математичного напряму. В статье рассмотрено использование мобильных технологий и мобильное обучение в практике школьного образования. С помощью мобильных устройств ученики могут получать доступ к образовательным ресурсам, связываться с другими пользователями, создавать контент в учебном классе и за его пределами. Мобильное обучение включает в себя меры, необходимые для достижения целей обучения. Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка соответствующего обеспечения для организации обучения дисциплин естественно-математического цикла. This article explores the use of mobile technology and mobile learning in school practice. Using mobile devices, students can access educational resources, connect with other users, and create content in and outside the classroom. Mobile learning encompasses the actions required to achieve learning goals. A promising avenue for further research is the development of appropriate learning support for science and mathematics courses.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4776
Appears in Collections:Кафедра інформатикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.