МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИЦІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто використання мобільних технологій та мобільне навчання у практиці шкільної освіти. За допомогою мобільних пристроїв учні можуть отримувати доступ до освітніх ресурсів, зв'язуватися з іншими користувачами, створювати контент в навчальному класі і за його межами. Мобільний навчання включає в себе заходи, необхідні для досягнення цілей навчання. Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка відповідного забезпечення для організації навчання дисциплін природничо-математичного напряму. В статье рассмотрено использование мобильных технологий и мобильное обучение в практике школьного образования. С помощью мобильных устройств ученики могут получать доступ к образовательным ресурсам, связываться с другими пользователями, создавать контент в учебном классе и за его пределами. Мобильное обучение включает в себя меры, необходимые для достижения целей обучения. Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка соответствующего обеспечения для организации обучения дисциплин естественно-математического цикла. This article explores the use of mobile technology and mobile learning in school practice. Using mobile devices, students can access educational resources, connect with other users, and create content in and outside the classroom. Mobile learning encompasses the actions required to achieve learning goals. A promising avenue for further research is the development of appropriate learning support for science and mathematics courses.
Опис
Ключові слова
мобільні технології, мобільне навчання, шкільна освіта, студентські роботи, мобильные технологии, мобильное обучение, школьное образование, студенческие работы, mobile technologies, mobile learning, school education, student works
Цитування
Бордунова К. І. Можливості використання мобільних технологій у практиці шкільної освіти / К. І. Бордунова, Н. В. Житєньова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 11–13.