Особливості підготовки викладачів іноземної мови до професійної діяльності в системі освіти дорослих Республіки Польща

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-08-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience»
Анотація
У статті висвітлюється тема особливостей підготовки викладачів іноземної мови до професійної діяльності в системі освіти дорослих Республіки Польща. В статье освещается тема особенностей подготовки преподавателей иностранного языка к профессиональной деятельности в системе образования взрослых Республики Польша. The article highlights the topic of the peculiarities of training foreign language teachers for professional activities in the adult education system of the Republic of Poland.
Опис
Ключові слова
іноземна мова, викладачі, система освіти, дорослі, иностранный язык, преподаватели, система образования, взрослые, foreign language, teachers, education system, adults
Цитування
Васильєва М. П. Особливості підготовки викладачів іноземної мови до професійної діяльності в системі освіти дорослих Республіки Польща / М. П. Васильєва // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути : тези доп. II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Дніпро, 17-18 серп. 2020 р. / Ред. Міжнар. електорон. наук-практ. журн. «WayScience». – Дніпро, 2020. – С 94–95.