Підготовка викладачів іноземних мов до роботи в системі освіти дорослих Польщі в умовах післядипломної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський науковий форум, м. Львів
Анотація
У статті висвітлюється тема підготовки викладачів іноземних мов до роботи в системі освіти дорослих Польщі в умовах післядипломної освіти. В статье освещается тема подготовки преподавателей иностранных языков к работе в системе образования взрослых Польши в условиях последипломного образования. The article highlights the topic of training foreign language teachers to work in the adult education system in Poland in terms of postgraduate education.
Опис
Ключові слова
іноземна мова, підготовка викладачів, система освіти, післядипломна освіта, иностранный язык, подготовка преподавателей, система образования, последипломное образование, foreign language, teacher training, education system, postgraduate education
Цитування
Васильєва М. П. Підготовка викладачів іноземних мов до роботи в системі освіти дорослих Польщі в умовах післядипломної освіти / М. П. Васильєва // Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф., Львів, 3-4 жовтня 2020 р. – Львів : Львівський науковий форум, 2020. С. 39–40.