Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4738
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСех, М. І.-
dc.contributor.authorРоманова, І. А.-
dc.contributor.authorСех, М. И.-
dc.contributor.authorРоманова, И. А.-
dc.contributor.authorSeh, M.-
dc.contributor.authorRomanova, I.-
dc.date.accessioned2021-04-16T13:50:55Z-
dc.date.available2021-04-16T13:50:55Z-
dc.date.issued2020-05-27-
dc.identifier.citationСех М. І. Готовність соціального працівника до роботи з людьми похилого віку в умовах благодійної організації / М. І. Сех, І. А. Романова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 67–74.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4738-
dc.description.abstractУ статті розглядається суть поняття "готовність соціального працівника до роботи з людьми похилого віку", визначено напрями діяльності соціальних працівників з соціальної адаптації людей похилого віку в умовах дозвіллєвої платформи Благодійної організації "Благодійного фонду "Карітас Харків". На основі аналізу теоретичних напрацювань щодо напрямів діяльності соціальних інституцій з людьми похилого віку, положень нормативно-правових документів у соціальній галузі визначено й здійснено аналіз змісту структурних компонентів готовності соціальних працівників до роботи з соціальної адаптації людей похилого віку в умовах дозвіллєвої платформи Благодійної організації "Благодійного фонду "Карітас Харків". В статье рассматривается сущность понятия "готовность социального работника к работе с пожилыми людьми", определены направления деятельности социальных работников по социальной адаптации пожилых людей в условиях досуговой платформы Благотворительной организации "Благотворительный фонд" Каритас Харьков". На основе анализа теоретических наработок по направлениям деятельности социальных институтов с пожилыми людьми, положений нормативно-правовых документов в социальной сфере определен и осуществлен анализ содержания структурных компонентов готовности социальных работников к работе по социальной адаптации пожилых людей в условиях досуговой платформы Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Каритас Харьков". The article considers the essence of the concept "readiness of a social worker to work with the elderly", identifies the activities of social workers on social adaptation of the elderly in the leisure platform of the Charitable Organization of the Charitable Foundation "Caritas Kharkiv". The content of structural components of social workers᾽ readiness to work on social adaptation of elderly people in the leisure platform of Charitable Foundation "Caritas Kharkiv" was determined and analyzed on the basis of the analysis of theoretical developments and legal documents of the activities of social institutions with the elderly.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальний працівникuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальна адаптаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectготовність до роботи з людьми похилого вікуuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомпоненти готовності соціального працівникаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерська роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальный работникuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальная адаптацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectготовность к работе с пожилыми людьмиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомпоненты готовности социального работникаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерская работаuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial workeruk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial adaptationuk_UA.UTF-8
dc.subjectreadiness to work with the elderlyuk_UA.UTF-8
dc.subjectcomponents of social workers᾽ readinessuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleГотовність соціального працівника до роботи з людьми похилого віку в умовах благодійної організаціїuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeГотовность социального работника к работе с пожилыми людьми в условиях благотворительной организацииuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSocial Worker᾽s Readiness to Work with the Elderly in a Charitable Organizationuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.