Засоби театральної підготовки в процесі вокальної підготовки вчителів музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовується актуальність використання театральної педагогіки в процесі професійної підготовки вчителів музичногомистецтва. В статье обосновывается актуальность использования театральной педагогики в процессе профессиональной подготовки учителей музыкального искусства. The article substantiates the relevance of the use of theatre pedagogy in the process of professional training of music teachers.
Опис
Ключові слова
компетенції, театральна педагогіка, вчитель музичного мистецтва, професійна діяльність, педагогічні умови, студентські роботи, компетенции, театральная педагогика, учитель музыкального искусства, профессиональная деятельность, педагогические условия, студенческие работы, competence, professional activity, professional training, pedagogical activity, pedagogical conditions, student works
Цитування
Шнейдер О. С. Засоби театральної підготовки в процесі вокальної підготовки вчителів музичного мистецтва / О. С. Шнейдер// Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 74–78.