Музично-пісенні традиції Полтавського краю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено огляд регіональної специфіки музично-пісенного мистецтва Полтавського краю. В статье сделан обзор региональной специфики музыкально-песенного искусства Полтавского края The article considers the peculiarities of the regional specifics of music and song art of Poltava region.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, пісенна традиція, виконавська творчість, Полтавщина, студентські роботи, музыкальное искусство, песенная традиция, исполнительское творчество,, Полтавский край, студенческие работы, musical art, song tradition, performing art, Poltava region, student works
Цитування
Кіріченко А. Ю. Музично-пісенні традиції Полтавського краю / А. Ю. Кіріченко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 64–68.