Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4687
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОсьмірко, І. В.-
dc.contributor.authorОнісіфорова, В. Ю.-
dc.date.accessioned2021-04-15T08:20:47Z-
dc.date.available2021-04-15T08:20:47Z-
dc.date.issued2021-03-25-
dc.identifier.citationОсьмірко І. В. Проблеми впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес в Україні // І. В. Осьмірко, В. Ю. Онісіфорова // Вища освіта за новими стандартами : виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір : матеріали наук.-метод. Інтернет-конф., Харків, 25 бер. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т [та ін.] ; [за ред. В. О. Богомолова]. – Харків, 2021 – С. 45–47.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4687-
dc.description.abstractВ статті розглянута діджиталізація освітнього процесу в Україні, яка останнім часом набрала дуже швидких темпів розповсюдження на усіх рівнях здобуття освіти. Зрозуміло, що головним важелем впливу в цьому процесі стала світова пандемія короновірусної хвороби, яка призвела до необхідності введення суворих карантинних обмежень, у тому числі і в освітньому процесі. Тому сьогодні освіта України має практичний досвід використання дистанційних форм навчання тривалістю понад рік, отже, вже можна зробити обґрунтовані висновки щодо проблем реалізації цього процесу в Україні. В статье рассмотрена диджитализация образовательного процесса в Украине, которая в последнее время набрала очень быстрых темпов распространения на всех уровнях получения образования. Понятно, что главным рычагом влияния в этом процессе стала мировая пандемия короновирусной болезни, которая привела к необходимости введения строгих карантинных ограничений, в том числе и в образовательном процессе. Поэтому сегодня образование Украины имеет практический опыт использования дистанционных форм обучения продолжительностью более года, следовательно, уже можно сделать обоснованные выводы по проблемам реализации этого процесса в Украине. The article considers the digitalization of the educational process in Ukraine, which has recently gained a very rapid rate of spread at all levels of education. It is clear that the main lever of influence in this process was the global pandemic of coronavirus disease, which led to the need for strict quarantine restrictions, including in the educational process. Therefore, today the education of Ukraine has practical experience in the use of distance learning for more than a year, so it is already possible to draw sound conclusions about the problems of this process in Ukraine.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний автомобільно-дорожній університет, Український державний університет залізничного транспорту, Національний транспортний університетuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанційна форма навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіджиталізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectефективна реалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітній процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанционная форма обученияuk_UA.UTF-8
dc.subjectдиджитализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectэффективная реализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразовательный процессuk_UA.UTF-8
dc.subjectdistance learninguk_UA.UTF-8
dc.subjectdigitalizationuk_UA.UTF-8
dc.subjecteffective implementationuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational processuk_UA.UTF-8
dc.titleПроблеми впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес в Україніuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПроблемы внедрения дистанционной формы обучения в образовательный процесс в Украинеuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeProblems of introduction of distance learning in the educational process in Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Осьмірко І.В..pdf374.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.