Суть та особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання старших дошкільників у закладах дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається аналіз сутності підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання старших дошкільників у закладах дошкільної освіти; проаналізовано навчально-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання старших дошкільників у закладах дошкільної освіти. В статье рассмотрен анализ сущности подготовки будущих социальных педагогов к социально-педагогической деятельности по социальному воспитанию старших дошкольников в учреждениях дошкольного образования; проанализировано учебно-методическое обеспечение профессиональной подготовки будущих социальных педагогов к социально-педагогической деятельности по социальному воспитанию старших дошкольников в учреждениях дошкольного образования.The article discusses the features of training of future social pedagogues to social and pedagogical activities for social education of senior preschoolers at the kindergarten; the educational-methodical providing of professional preparation of future social pedagogues to social and pedagogical activities for social education of senior preschoolers children in a preschool educational institution.
Опис
Ключові слова
старші дошкільники, соціальне виховання, заклад дошкільної освіти, підготовка майбутніх соціальних педагогів, соціально-педагогічна діяльність, магістерські роботи, старшие дошкольники, социальное воспитание, заведение дошкольного образования, подготовка будущих социальных педагогов, социально-педагогична деятельность, магистерские работы, senior preschoolers children, social education, preschool educational institution, training of future social pedagogues, social and pedagogical activities, master's work
Цитування
Авдашкова А. І. Суть та особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання старших дошкільників у закладах дошкільної освіти / А. І. Авдашкова, М. П. Васільєва // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С.7–10.