ІНФОРМАЦІЙНЕ ГРОМАДСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО : В ЯКОМУ НАПРЯМКУ РУХ? ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА У ВНЗ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012-11-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
В статті досліджуються теоретико-методологічні аспекти впровадження в освітній процес курсу «інформаційне право» для підготовки фахівців правознавчої спеціалізації. Дана проблема актуалізується в контексті формування в Україні основ інформаційного громадянського суспільства. В статье исследуются теоретико-методологические аспекты внедрения в образовательный процесс курса «информационное право» для подготовки специалистов правоведческой специализации. Данная проблема актуализируется в контексте формирования в Украине основ информационного гражданского общества. The article explores the theoretical and methodological aspects of the implementation in the educational process of the course «Information Law» for the training of jurisprudential expertise. This problem is actualized in the context of the creation in Ukraine of the information bases of civil society.
Опис
Ключові слова
інформаційне суспільство, інформаційне право, теорія інформаційного права, інформаційно-правова освіта, информационное общество, информационное право, теория информационного права, информационно-правовое образование, information society, information law, the theory of information law, information and legal education
Цитування
Письменицький А. А. Інформаційне громадянське суспільство : в якому напрямку рух? До питання про теоретичні засади викладання інформаційного права у ВНЗ України / А. А. Письменицький // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНАДУ, 2012. – Вип. 4. – С. 5–11.