Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/467
Title: ІНФОРМАЦІЙНЕ ГРОМАДСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО : В ЯКОМУ НАПРЯМКУ РУХ? ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА У ВНЗ УКРАЇНИ
Authors: Письменицький, А. А.
Keywords: інформаційне суспільство
інформаційне право
теорія інформаційного права
інформаційно-правова освіта
информационное общество
информационное право
теория информационного права
информационно-правовое образование
information society
information law
the theory of information law
information and legal education
Issue Date: 1-Nov-2012
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Письменицький А. А. Інформаційне громадянське суспільство : в якому напрямку рух? До питання про теоретичні засади викладання інформаційного права у ВНЗ України / А. А. Письменицький // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНАДУ, 2012. – Вип. 4. – С. 5–11.
Abstract: В статті досліджуються теоретико-методологічні аспекти впровадження в освітній процес курсу «інформаційне право» для підготовки фахівців правознавчої спеціалізації. Дана проблема актуалізується в контексті формування в Україні основ інформаційного громадянського суспільства. В статье исследуются теоретико-методологические аспекты внедрения в образовательный процесс курса «информационное право» для подготовки специалистов правоведческой специализации. Данная проблема актуализируется в контексте формирования в Украине основ информационного гражданского общества. The article explores the theoretical and methodological aspects of the implementation in the educational process of the course «Information Law» for the training of jurisprudential expertise. This problem is actualized in the context of the creation in Ukraine of the information bases of civil society.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/467
Appears in Collections:Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Письменицький А. А..pdf912.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.